Rekrutacja na edycję letnią 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Executive MBA

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Kadra naukowa

#educationforsuccess

Piotr Najbuk

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

lek. med. Dymitr Kostrica, EMBA

Collegium Humanum-SGM

prof. dr hab. n. med. Vladimír Krčméry, Dr h.c.

St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava

dr Andrzej Jasiński

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Katowicach

prof. Dr. med. dent. Tilman Fritsch

IGMZI, Salzburg

lek.med. Barbara Jerschina

Grupa LUX MED

dr lek. med. Agnieszka Byszek

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Mec. Jolanta Małgorzata Turczynowicz-Kieryłło

T. de Virion, J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k.

prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Akademia De Virion

mgr Magdalena Gera-Pikulska, MBA

Management in Focus
Collegium Humanum-SGM

dr David E. Kalisz

PSB Paris Scool of Business

mgr Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

Sąd Okręgowy w Katowicach

mgr Marta Chalimoniuk-Nowak

Ekspert Rynku Medycznego.

Strateg, w Radzie Ekspertów BCC, prezes PSTZ.

mgr Dariusz Chmielewski, MBA

Ekspert Ochrony Zdrowia

D&G Consulting Sp. z o.o.

mgr Krzysztof Fatalski

Ekspert Rynku Medycznego

dr Paweł F. Nowak

Ekspert Edukacji Zdrowotnej

Ewaluator Projektów Zdrowotnych

mec. dr Małgorzata Śliwka

mgr Urszula Szybowicz

Polska Federacja Szpitali

Ligia Kornowska

Izabella Murawska-Deneau

Sebastian Burgemejster

Piotr Welenc

Lek. Patryk Poniewierza, EMBA

mgr Tomasz Misztal

Dr Tomasz Tatara

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

mgr Agnieszka Fołta Sarna

Mec. Małgorzata Szum

mec. Michał Modro

dr Anna Banaszewska

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW