Rekrutacja na edycję jesienną 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Executive MBA

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Program studiów

#educationforsuccess

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Terminarze zjazdów Executive MBA – Zarządzanie w ochronie zdrowia

Moduł 1
Sektor ochrony zdrowia w Polsce i krajach EU

 • System publiczny ochrony zdrowia
 • Niepubliczne instytucje ochrony zdrowia
 • Analiza rynku usług medycznych
 • Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne
 • Wyzwania i problemy w zarządzaniu organizacją ochrony zdrowia
 • Fundusze EU w ochronie zdrowia
 • Medycyna 2.0

Moduł 2
Zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia

 • Marketing
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR i Talent Management)
 • E-marketing, Social Media, Brand Management i PR
 • Zarządzanie projektami
 • Strategie marketingowe i biznesowe

Moduł 3
Przywództwo w zarządzaniu instytucjami ochrony zdrowia

 • Przywództwo i kierowanie ludźmi
 • Negocjacje i mediacje
 • Etyka biznesu i CSR
 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich

Moduł 4
Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia

 • Ocena efektywności klinicznej w ocenie technologii medycznych (HTA)
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i relacje z NFZ
 • Źródła finansowania wewnętrznego i zewnętrznego w placówkach leczniczych
 • Zarządzanie finansami- controlling zarządczy (Rachunkowość zarządcza)
 • Ekonomika usług medycznych

Moduł 5
Prawo w zarządzaniu ochroną zdrowia

 • Prawne funkcjonowanie organizacji ochrony zdrowia
 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
 • Prawa pacjenta i prawo medyczne
 • RODO w ochronie zdrowia
 • Prawna odpowiedzialność menedżerów podmiotów leczniczych
 • Prawo pracy

DODATKOWE UPRAWNIENIA

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach szkoleń i modułów fakultatywnych:

– Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015
 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  wg wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017
– Inspektor Ochrony Danych
– Personal Branding i Public Relations
– Controlling i audyt
– Finanse, kadry i podatki w przedsiębiorstwie
Psychotraumatologia
 

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW