tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Executive MBA

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Kadra naukowa

#educationforsuccess

Prof. Jarosław J. Fedorowski,

Polska Federacja Szpitali

Piotr Najbuk

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Vladimír Krčméry, Dr h.c.

St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava

dr Andrzej Jasiński

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Katowicach

prof. Dr. med. dent. Tilman Fritsch

IGMZI, Salzburg

lek.med. Barbara Jerschina

Grupa LUX MED

dr lek. med. Agnieszka Byszek

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Akademia De Virion

mgr Magdalena Gera-Pikulska, MBA

Management in Focus
Collegium Humanum-SGM

dr David E. Kalisz

PSB Paris Scool of Business

dr n. med. Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

Psycholog, psychotraumatolog, EMBA

mgr Marta Chalimoniuk-Nowak

Ekspert Rynku Medycznego.

Strateg, w Radzie Ekspertów BCC, prezes PSTZ.

mgr Krzysztof Fatalski

Ekspert Rynku Medycznego

dr Paweł F. Nowak

Ekspert Edukacji Zdrowotnej

Ewaluator Projektów Zdrowotnych

mgr Urszula Szybowicz

Polska Federacja Szpitali

Ligia Kornowska

Izabella Murawska-Deneau

Lek. Patryk Poniewierza, EMBA

mgr Tomasz Misztal

Dr Tomasz Tatara

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Mec. Małgorzata Szum

mec. Michał Modro

dr Anna Banaszewska

Jakub Gołąb

Dyrektor
Departament Dialogu Społecznego
i Komunikacji
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.