Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Opłaty

#educationforsuccess

System opłat za studia

4 wpłaty kwartalne

2.750
  •  

2 wpłaty półroczne

5.200
  •  

1 wpłata roczna

9.900
  •  

OPŁATY FAKULTATYWNE (DOBROWOLNE)

  • Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania: 1900 zł
  • Dodatkowy (III) semestr studiów i dodatkowe godziny zajęć: 900,00 zł
  • Dodatkowa Akredytacja Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum na dyplomie: 990 zł

Dodatkowa możliwość nabycia uprawnień ustawowych:

  • Kwalifikacje rolnicze nadające uprawnienia do zakupu gruntów (zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm): 1900 zł
  • Uprawnienia na dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  przedszkoli i innych placówek oświatowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dz. U. z 2017 poz. 1597)  1900,00 zł
  • Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019) 1900,00 zł
  • Opłata za Certyfikat Dobrych Zasad Klinicznych (GCP): 1900,00 zł

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa

tel.: +48 22 487 53 59

bosp@humanum.pl

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.