tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Executive MBA

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Program studiów

#educationforsuccess

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1
Sektor ochrony zdrowia w Polsce i krajach EU

 • System publiczny ochrony zdrowia
 • Niepubliczne instytucje ochrony zdrowia
 • Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne
 • Wyzwania i problemy w zarządzaniu organizacją ochrony zdrowia
 • Fundusze EU w ochronie zdrowia
 • Medycyna 2.0

Moduł 2
Zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia

 • Marketing
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR i Talent Management)
 • E-marketing, Social Media, Brand Management i PR
 • Zarządzanie projektami
 • Lean Management w ochronie zdrowia

Moduł 3
Przywództwo w zarządzaniu instytucjami ochrony zdrowia

 • Negocjacje i mediacje
 • Etyka biznesu i CSR
 • Psychologia biznesu i mentoring
 • Przywództwo w świecie VUCA i coaching

Moduł 4
Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia

 • Health Technology Assessment (HTA)  w planowaniu, wdrażaniu oraz realizacji procesu refundacyjnego
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i relacje z NFZ
 • Źródła finansowania wewnętrznego i zewnętrznego w placówkach leczniczych
 • Zarządzanie finansami- controlling zarządczy (Rachunkowość zarządcza)
 • Ekonomika usług medycznych

Moduł 5
Prawo w zarządzaniu ochroną zdrowia

 • Prawne funkcjonowanie organizacji ochrony zdrowia i działalności leczniczej
 • Zawieranie i wykonywanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)  
 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
 • Prawa pacjenta i prawo medyczne
 • RODO w ochronie zdrowia
 • Prawna odpowiedzialność menedżerów podmiotów leczniczych
 • Prawo pracy

MODUŁY I UPRAWNIENIA DODATKOWE

(DO WYBORU)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA i LL.M.:

PROMOCJA – 2900 ZŁ ZA KAŻDE WYBRANE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W CZASIE TRWANIA STUDIÓW MBA, DBA i LL.M.

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

(zgodnie z ISO 31000).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

(uprawnienia do pełnienia funkcji Starszego Inspektora ds. BHP)

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.