Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Program studiów i organizacja

#educationforsuccess

Czas trwania: 2 lub 3 semestry, 60 ECTS, 160 lub 410 godzin

I i II semestr tryb niestacjonarny (zajęcia online na żywo lub stacjonarnie- sobota/niedziela) lub fakultatywnie

III semestr tryb Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS – materiały video i prezentacje na platformie e-learningowej)

Moduł 1
Sektor ochrony zdrowia w Polsce i krajach EU

 • System publiczny ochrony zdrowia
 • Niepubliczne instytucje ochrony zdrowia
 • Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne
 • Wyzwania i problemy w zarządzaniu organizacją ochrony zdrowia
 • Fundusze EU w ochronie zdrowia
 • Medycyna 2.0

Moduł 2
Zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia

 • Marketing
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi (HR)
 • E-marketing, Social Media, Brand Management i PR
 • Zarządzanie projektami
 • Lean Management w ochronie zdrowia

Moduł 3
Przywództwo w zarządzaniu instytucjami ochrony zdrowia

 • Negocjacje i mediacje
 • Etyka biznesu i CSR
 • Psychologia biznesu i mentoring
 • Przywództwo w świecie VUCA i coaching

Moduł 4
Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia

 • Health Technology Assessment (HTA)  w planowaniu, wdrażaniu oraz realizacji procesu refundacyjnego
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i relacje z NFZ
 • Źródła finansowania wewnętrznego i zewnętrznego w placówkach leczniczych
 • Zarządzanie finansami- controlling zarządczy (Rachunkowość zarządcza)
 • Ekonomika usług medycznych

Moduł 5
Prawo w zarządzaniu ochroną zdrowia

 • Prawne funkcjonowanie organizacji ochrony zdrowia i działalności leczniczej
 • Zawieranie i wykonywanie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ)  
 • Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia
 • Prawa pacjenta i prawo medyczne
 • RODO w ochronie zdrowia
 • Prawna odpowiedzialność menedżerów podmiotów leczniczych
 • Prawo pracy

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online – test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Kontakt

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa

tel.: +48 22 487 53 59

bosp@humanum.pl

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.