tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Executive MBA

Healthcare Management

Academic staff

#educationforsuccess

Prof. Jarosław J. Fedorowski,

Polska Federacja Szpitali

Piotr Najbuk

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Prof. dr. hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warsaw Medical University

Prof. dr. hab. n. med. Vladimír Krčméry, Dr h.c.

St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava

Dr. Andrzej Jasiński

Provincial Trauma Surgery Hospital in Katowice

Prof. dr. med. dent. Tilman Fritsch

IGMZI, Salzburg

Barbara Jerschina, MD

Grupa LUX MED

Dr. Agnieszka Byszek, MD

Centre of Oncology – Maria Skłodowska-Curie Institute, Warsaw

Prof. dr. hab. Sławomir Bukowski

University of Technology and Humanities

Prof. UWM dr. hab. Mariola Lemmonier

University of Warmia and Mazury

De Virion Academy

Magdalena Gera-Pikulska, MBA

Management in Focus
Collegium Humanum-WMU

dr David E. Kalisz

PSB Paris Scool of Business

Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

District Court in Katowice

Marta Chalimoniuk-Nowak, MA

Expert of the Medical Market

 

Strategist with the BCC Expert Council, President of PSTZ

Krzysztof Fatalski, MA

Expert of the Medical Market

Dr. Paweł F. Nowak

Health Education Expert
Evaluator of Health Projects

mgr Urszula Szybowicz

Polska Federacja Szpitali

Ligia Kornowska

Izabella Murawska-Deneau

Lek. Patryk Poniewierza, EMBA

mgr Tomasz Misztal

Dr Tomasz Tatara

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Mec. Małgorzata Szum

mec. Michał Modro

dr Anna Banaszewska

Jakub Gołąb

Dyrektor
Departament Dialogu Społecznego
i Komunikacji
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Moniuszki 1A, 00-014 Warsaw, Poland
REGON No.: 381457997
Tax ID No .: 5252765348
Registration No.: 383